Digitalt innfødt eller snart en overflødig ressurs?

Min første innleveringsoppgave i kurset «Digital markedsføring». I dette innlegget vil jeg ta for meg hva jeg mener er de viktigste forskjellene på de digitale immigrantene og de digitalt innfødte. De digitalt innfødte omtales som noen som er født inn i det digitale nettsamfunnet, mens immigrantene tilhører generasjonene som gradvis har blitt kastet inn i […]